Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Słowo od pastora - Czym jest małżeństwo? (M. Hydzik)

Czytelnia » 2009-2010 Czytelnia » Słowo od pastora - Czym jest małżeństwo? (M. Hydzik)

CZYM JEST MAŁŻEŃSTWO ?
Rozważając ten jakże ważny temat, należy zadać sobie podstawowe pytanie: czym jest małżeństwo chrześcijańskie? Małżeństwo, jest przede wszystkim najbardziej wpływową i najbardziej podstawową jednostką w społeczeństwie. Ma ono decydujący wpływ na przyszłe pokolenia:dzieci, wnuków. Ma ono także znaczący wpływ na duchowość zboru i całego kościoła. Mówi się bowiem, że jakie są rodziny takie są i zbory. Aby podnieść duchowość zborów należy rozpocząć od podniesienia poziomu duchowego rodziny. Wierzące, przykładnie żyjące małżeństwo chrześcijańskie ma także niezwykły wpływ na otoczenie: sąsiadów, znajomych. Diabeł jest świadomy roli małżeństwa i dlatego w sposób szczególny atakuje tę podstawową jednostkę kościelną i społeczeństwa jaką jest małżeństwo. W następstwie tych ataków w niektórych krajach (USA) około 50% małżeństw się rozwodzi. Pozostaje zranienie, opuszczone dzieci, które nie mając właściwych wzorców stają się często kryminalistami albo wzorując się na rozwiedzionych rodzicach i wstępując w ich ślady także uciekają się do rozwodów.

CO MAMY NA MYŚLI GDY MÓWIMY CHRZEŚCIJAŃSKIE MAŁŻEŃSTWO ? Prawdziwe, chrześcijańskie małżeństwo, to związek między mężczyzną i kobietą. Należy z całym naciskiem podkreślić: między biologicznym mężczyzną i biologiczną kobietą. Biblia jako najwyższy autorytet moralny, naucza, że to mężczyznę (biologicznego) i kobietę (biologiczną) Bóg uznał za małżeństwo (1M.1:27; 1M.2:22;Mt.19:4). Do biologicznego mężczyzny, Bóg przywiódł biologiczną kobietę. Taki i tylko taki związek pozostaje w zgodzie z wolą Bożą, jest błogosławiony i ma możliwość rozmnażania się (reprodukcji) 1 M.2.:28. Dlatego tak zwane małżeństwa homoseksualne, nie są małżeństwami w świetle Słowa Bożego. Są one zakazane i ich przerywanie nie jest rozwodem, gdyż jest to związek grzeszny. Dowodem na to oprócz oczywistych wypowiedzi Słowa Bożego przeciwko tej praktyce jest i to, że związek homoseksualny w żadnym stanie nie jest zdolny rozmnażać się. A przecież jednym z celów dla którego Bóg stworzył małżeństwo jest prokreacja, rozmnażanie się (1M.4:1, 1Kor.7:2- 4). Związek seksualny mężczyzny i kobiety sprawia, że stają się oni "jednym ciałem" czego nie mogą osiągnąć inne związki (1M 2:24). Po drugie, prawdziwe małżeństwo chrześcijańskie to przymierze przed Bogiem (Mal. 2:14)" ..Pan jest świadkiem między tobą i między żoną ... związaną z tobą przymierzem". Nie jest to zwykłe przymierze, ale przymierze przed Bogiem. Bóg jest świadkiem przysięgi i Bóg słysząc ją, łączy tych, którzy sobie ślubują i to bez względu na to czy nowożeńcom na tym zależy czy nie " Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza" (Mt 19:6). Po trzecie, chrześcijańskie małżeństwo to związek monogamiczny, to znaczy, jeden mężczyzna i jedna niewiasta. Nie tak jak jest praktykowane w niektórych miejscach, że jeden mężczyzna i siedem kobiet. " Niechaj każdy ma swoją żonę.." (1Kor,7:2) a nie żony w liczbie mnogiej. Oryginalne, według wzorca Bożego małżeństwo to jeden Adam i jedna Ewa. W tym momencie może pojawić się pytanie: dlaczego zatem niektórzy mężowie Boży mieli więcej żon niż jedna ( Dawid, Salomon i inni ? Dlaczego byli poligamistami ? Odpowiedź jest następująca: Biblia nie wszystko aprobuje, nie ze wszystkim się zgadza co opisuje. Wielokrotnie opisuje samobójstwa (choćby Judasza), ale to nie znaczy, że je aprobuje. Wiele razy opisuje kłamstwa, ale to nie znaczy, że na nie przyzwala. Biblia w sposób zdecydowany wypowiada się przeciwko poligamii choć o niej wspomina (5M17:17; 1 Król 11:4). Poligamia to owoc "zatwardziałości serc", ale "na początku tak nie było", to nie jest Boży wzorzec, to nie jest Boży oryginał (Mt 19:8). cdn Pastor