Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Damian Zajonc

Pastor i starsi zboru » Damian Zajonc

Nawróciłem się w marcu 2008r., a w czerwcu tego samego roku zostałem ochrzczony. W tym samym roku zostałem także napełniony Duchem Świętym. Od samego początku wyraźnie odczuwałem Boże wezwanie do poświęcenia się służbie dla Niego, co też gorliwie staram się czynić do dziś. Bóg powołał mnie do służby głoszenia Słowa Bożego, a także przewodzenia grupie młodzieżowej. W kwietniu 2013r. wprowadzono mnie w urząd starszego zboru.

W 2012r. ukończyłem Seminarium Teologiczne w Ustroniu, za co jestem Bogu bardzo wdzięczny. Bożym darem jest dla mnie moja żona Joanna, z którą razem kroczymy przez każdy dzień od sierpnia 2011r. Wspólnie też angażujemy się w różne służby zborowe, aby jak najowocniej wykorzystać swój czas dla dobra naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa a także Jego Kościoła.